Η εταιρία μας πραγματοποιεί δυναμική ζυγοστάθμιση μέχρι βάρους 6.000 kgr με έκδοση πιστοποιητικού Α4(balance certificate),με αναλυτικές ενδείξεις προ ζυγοστάθμισης και μετά ζυγοστάθμισης (initial unbalances/residual unbalances) σε μικρά η μεγάλα αντικείμενα οπως :

ρότορες,φτερωτές,προπέλες,

στρόφαλους ,impellers,

turbochargers,delaval,

decanter,

τύμπανα ελαιουργικών μηχανημάτων,

rotorgenerator,

κοχλίες,

υδροστρόβιλοι,και σε οτιδήποτε απαιτεί ζυγοστάθμιση ώστε να εξαλειφθούν ταλαντώσεις και θόρυβοι,επιτυγχάνοντας την ομαλή λειτουργία του αντικειμένου.

Η ζυγοστάθμιση πραγματοποιείται σε τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικό μηχάνημα ζυγοστάθμισης CEMB με προδιαγραφές ISO 9001

BALANCE MACHINE

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ(CERTIFICATE)